ACT: Prøvefri 10. klasse

ACT – alternativ til 10. klasse

På Svendborg Efterskole tilbyder vi et 10. år i “ACT-klassen” med en alternativ prøveform, hvor matematik, dansk og engelsk er skiftet ud med projektbaseret undervisning.

I ACT vil vi skabe, udfordre, og påvirke – vi er deltagende og følger aktivt med.

Har du lyst at skabe noget og gøre noget fremfor bare at tale om det?

– Brænder du for noget, og kunne du tænke dig at omsætte dine idéer til noget konkret?

I ACT vil du lære, hvordan man arbejder i et projektforløb fra start til slut og forholder sig til proces, delmål, at kunne navigere i kaos og skabe overblik.

Projektformen giver uendelige muligheder for en alsidig, bevægelig arbejdsform, der fremmer samarbejde og løsninger – i kombination med vores faglige input.

I ACT arbejder vi på at projekterne tager en praktisk/æstetisk /kreativ/ kunstnerisk/håndværksmæssig form – uden hensyntagen til et dikteret pensum eller en standardiseret prøveform.

Vi arbejder med forskellige vinkler, tilgange og teorier på emner – med elever som er nysgerrige på at prøve sig selv af sammen – og med lige så nysgerrige lærere.

I ACT bruger vi de færdigheder I har lært gennem 10 års skolegang og arbejder videre med nye færdigheder, der efterfølgende kan bruges ude i “virkeligheden”. Gennem projektarbejde får du erfaring med samarbejde med dine klassekammerater på kryds og tværs og med at interagere med andre aktører.

ACT giver dig mulighed for at lære dig selv og verden bedre at kende, ud fra emner og aktuelle tematikker – men med fuld skrue på kreativiteten og forestillingsevnen.

ACT

Du skal vælge ACT hvis du vil lære nye skills

Vi øver evnen til at kunne gå fra at have en idé til at føre den ud i livet.

Gennem projektarbejde lærer du at udtrykke dig på andre måder end blot gennem ord. Du vil opdage at der er brug for både hoved og hænder i forhold til at undersøge, udvikle og skabe resultater/produkter/forandringer/events etc.

Du vil blive præsenteret for temaer, vinkler og arbejdsformer der vil åbne op for større perspektiver på verden omkring dig.

Vi vil give dig redskaber til motiveret at kæmpe for det du vil undersøge, påvirke, forbedre eller forandre.

  • Du får medbestemmelse i emnevalg og produktudvikling.
  • Du får øvet din samarbejdsevne.
  • Din kreativitet vil blive udfordret og stimuleret.
  • Du får inspiration, projekterfaring og redskaber med dig – skills som du kan tage med dig i dit videre liv.

Hvis du vælger ACT, forventer vi, at du har lyst til at engagere dig i undervisningen, og vi forventer, at du vil byde ind med idéer og forslag.

Foruden ACT klassen, kommer du selvfølgelig til at have linjefag, valgfag m.m. sammen med de øvrige elever, så du også er en del af det store efterskolefællesskab.