Værdi­grundlag

Værdigrundlag

Svendborg Efterskole udspringer af en demokratisk tradition, hvorfor det demokratiske dannelsesprojekt afspejles i skolens ideer, principper og menneskesyn. Kerneværdierne er derfor forudsætninger for skolens demokratiske livssyn:

Dialog er udgangspunktet for, at elever og personale sammen lykkes med at lave god efterskole. Den ligeværdige samtale åbner verden og skaber den forbundethed, som er forudsætningen for trygge og positive rammer om efterskolelivet. Vi er hinandens forudsætning og vores relationer afgør, hvem vi er i fællesskabet.

Mangfoldighed viser sig som respekt for hinandens værd og forskellighed, så vi sammen kan skabe en demokratisk funderet skole. En skole, hvor den enkelte kan udvikle og dygtiggøre sig indenfor rammerne af et givende og forpligtende fællesskab. Elever og personale indgår i ligeværdige relationer, hvor værdien af at møde andre, der ikke nødvendigvis ligner en selv, er i fokus.

Medansvar betyder, at alle på Svendborg Efterskole udøver aktivt medborgerskab i store og små fællesskaber. Vi værdsætter initiativer til gavn for livet på skolen og verden omkring os. Alle har del i ansvaret for de aftryk, de sætter og indtryk, de gør på verden og hinanden. Derfor har alle et medansvar for at efterskolelivet giver plads til alle.

VISION

Svendborg Efterskoles vision er, at elever, der har gået på Svendborg Efterskole har lyst til at blande sig i samfundslivet og sætte dagsordenen. De er initiativrige og er blevet inspireret til at forvalte deres liv og hverdag ud fra demokratiske principper og værdier.

MISSION

Svendborg Efterskoles mission er at lave skole, der bygger på demokrati og medansvar. En skole med en ånd, som elever og ansatte tager til sig og værner om.