Medarbejdere

Morten Andersson

Morten Andersson

 Forstander

Fællestime, samlinger og idræt
ma@svendborg-efterskole.dk

Lars

Lars Luplau

Viceforstander

Verdensborger og matematik
ll@svendborg-efterskole.dk

Lene

Lene Rodalgaard

Forretningsfører

lr@svendborg-efterskole.dk

Ananya

Ananya Chanyaem

Anna-Maria

Anna-Maria Rose Nielsen

Dans, fransk og engelsk
am@svendborg-efterskole.dk

Anne

Anne Geertsen

Film og projektklasse ACT!
ag@svendborg-efterskole.dk

Asger

Asger Madsen

aften-og weekendlærer og vikar
ama@svendborg-efterskole.dk

Birk

Birk Koldegaard

Basketball, dansk og engelsk
bk@svendborg-efterskole.dk

Christian

Christian Rough Højgaard

E-sport og valgfag
crh@svendborg-efterskole.dk

Christian

Christian Seidelin Franck Nielsen

Christina

Christina Velenzuela Fernandez

Desi

Desi Overdal Barbour

Amerikansk Fodbold og engelsk
do@svendborg-efterskole.dk

Gert

Gert Stiepert Iversen

Adventure og matematik
gsi@svendborg-efterskole.dk

Heidi

Heidi Pedersen

Jakob

Jakob Eder-Jensen

Dansk, foto, verdensborger, valgfag
jej@svendborg-efterskole.dk

Jenny

Jenny Bager

Pedel-medhjælper
jb@svendborg-efterskole.dk

Kiri Holm

Dans og UV-vejleder
kh@svendborg-efterskole.dk

Louise

Louise Koldegaard

Matematik, fysik, valgfag
lko@svendborg-efterskole.dk

 (starter 1. august)

Louise

Louise Kromann Jensen

Louise

Louise Wilde

Dansk, engelsk, valgfag
lw@svendborg-efterskole.dk

Mads

Mads Koldegaard

Basketball, dansk og engelsk
mk@svendborg-efterskole.dk

Marco

Marco Cerini

Mikkel

Mikkel Foged

Verdensborger, engelsk
 og kulturfag
mif@svendborg-efterskole.dk

Nanna

Nanna Holm

Signe

Signe Hollænder

Dans, matematik og dansk som 2. sprog
sh@svendborg-efterskole.dk

Steen

Steen Bech

film, valgfag, it-ansvarlig
sb@svendborg-efterskole.dk

Steffen

Steffen Kiil

Sune

Sune Tangaa Hansen

Adventure, matematik, naturfag og projektklasse ACT!
st@svendborg-efterskole.dk

Teresa

Teresa Skalshøj Kolmos

Matematik, fysik og tysk
ob@svendborg-efterskole.dk

Tina

Tina Neble

Svendborg Efterskole Logo