Elevdemokrati

Demokrati på Svendborg Efterskole

Svendborg Efterskole tager sit udgangspunkt i demokratiske ideer, som vi integrerer i et forpligtende fællesskab. Et fællesskab der rummer os alle med vores forskelligheder og giver plads til sjove, fantastiske og kreative initiativer.

Vi står på rødder – som fx Hal Koch, der var vigtig for demokratiets tilblivelse i Danmark – og vi bor i en af fagbevægelsens gamle kursusejendomme – hvor det er inspirerende, at tænke på, hvor meget organiserede fællesskaber kan sammen.

Om demokrati

Dets væsen beror på dette, at man mødes og tales ved, at man gennem samtalen når til en bedre og rimeligere forståelse og derudfra formår at træffe en afgørelse, som ikke alene tjener en enkelt person eller klasse, men som tager billigt hensyn til helheden.

Fællesmøder

Her kan du som elev kan være med i dialogen om hverdagen på skolen og være med til at komme med input til ændringer i dagligdagen.

Fællesmøderne er i høj grad elevstyrede, da det i udgangspunktet er vores trivselsudvalg (svarer lidt til elevråd), der står for dagsordenen til disse møder.

Auditorie

Elevudvalg

På Svendborg Efterskole har vi en række forskellige udvalg, du kan være med i, og du kan være med til at bestemme hvilke udvalg, der skal oprettes.

Eksempler på udvalg vi har haft de seneste år:

  • Trivselsudvalg – et udvalg på ca. 13 elever som svarer lidt til et elevråd. Trivselsudvalget står for fællesmøderne og kan indstille ændringer og forslag til vores fælles hverdag på skolen.
  • Kioskudvalg – i kioskudvalget passer du kioskens åbningstider, og er med til at bestemme hvilke varer, der skal være på hylderne. Kioskudvalget finder i fællesskab et godt formål, overskuddet skal gå til.
  • Tøjudvalg – I tøjudvalget er du med til at bestemme, hvordan jeres studietrøjer skal se ud – skal I have en årstrøje, linjetrøje og/eller studieturstrøje? Skal I have bukser til, hvilken farve skal trøjerne have, og hvordan skal designet på ryggen se ud?
  • Festudvalg – I festudvalget er du med til at planlægge elevfester udenfor skolen.
  • Andre udvalg – Har du idéer til andre udvalg, så er det bare med at byde ind!

Til de fleste udvalg er der tilknyttet en lærer til at hjælpe udvalget. Festudvalget er 100% elevstyret, da skolen ikke involverer sig i elevfester.

Svendborg Efterskole Logo