Projekt­klassen

ACT!

Ønsker du et alternativt år i 10. klasse? Fra kommende skoleår (2021/2022) har vi valgt at sætte et nyt projekt igang. Vi starter en prøvefri 10. klasse, hvor vi skifter matematik, dansk og engelsk ud med projektorienteret undervisning med udgangspunkt i de 17 verdensmål.

I denne klasse arbejder vi projektbaseret, eleven vil lære hvordan man arbejder i et projektforløb fra start til slut og skal forhold sig til proces, delmål, at kunne navigere i kaos og skabe overblik. Indholdet fokuserer på det, der sker lige nu – vores verden med udgangspunkt i FNs Verdensmål.

Undervisningen vil tage udgangspunkt i elevernes interesse og eleverne vil være med til at forme og udvikle indhold.

Undervisningen vil blive opdelt, så vi i nogle uger har redskabsfag, der vil minde om de faglige fag vi kender. Her vil vi tilegne os de faglige færdigheder, vi skal bruge i de projekter vi arbejder med. I de andre uger vil vi arbejde projektorienteret med verdensmålene i de projekter eleverne er med til at skabe.

Lær om projekt­styring

Et emne kan være sundhed og trivsel, her kan man arbejde med delemner f.eks. motion, kost, mental sundhed, trivsel i skolen mm. Tanken er at eleverne vil forme et projekt, hvor de tilegner sig viden indenfor deres delemne og laver et projekt, hvor de får formidlet deres viden i en eller anden form f.eks. en aktivitet, skriftlig fremstilling, mundtligt eller visuelt oplæg eller andet.

Et år i projektklassen, vil give dig kompetencer indenfor projektstyret arbejde, i at arbejde tværfagligt, det vil træne dit overblik og så vil vi sammen blive klogere på verden.

Hvis man vælger projektklassen forventer vi at du har lyst til at engagere dig i undervisningen og vi forventer, at du vil byde ind med idéer og forslag.  Man får ikke et FP10 bevis ved udgangen af året, men vi laver en projektudtalelse og et efterskolebevis.

Vi glæder os til at udfordre jer og til at blive udfordret.