Hverdagsliv

Vi tilbyder dig et skoleår, der byder på alt fra undervisning inklusiv anderledes uger til rengøring og køkkenarbejde og meget mere. Alt dette skal sikrer at du bliver klar til fremtidens udfordringer. Vi mener ikke, at man kun lærer ved at sidde i et klasseværelse og høre på læreren, men også ved at gå i dialog, tage ansvar for egen læring og gå aktivt ind i undervisningen.

Som elev skal du have mest muligt med dig, både fagligt og personligt. Vi vil sikre, at du tilegner dig færdigheder og kompetencer, der giver dig gode muligheder i et stadigt mere komplekst samfund.

Alle kommer med deres forudsætninger og vi tror, at alle har noget at bidrage med. At være dygtig betyder for os, at man er god til at samarbejde, ser andres kvaliteter og kompetencer og ikke er bange for at udfordre sig selv.

Denne hjemmeside benytter cookies for at sikre den bedste oplevelse.